Home >> Archangels >> Archangels
archangels

Archangels

Who are the Archangels ?

ఆర్చ్ఏంజిల్ (ప్రధాన దేవదూతలు) ఎవరు ?

స్వర్గంలోని ప్రధాన దేవతలలో ప్రధాన దేవదూతలు ఉన్నారు. దేవుడు వారికి ముఖ్యమైన బాధ్యతలను ఇస్తాడు మరియు వారు స్వర్గపు మరియు భూసంబంధమైన పరిమాణాల మధ్య కదులుతారు, దేవుని ఇంజనీరింగ్‌పై పని చేస్తారు మరియు మానవులకు సహాయం చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియలో, ప్రతి ప్రధాన దేవదూత వివిధ రకాల ప్రత్యేక లక్షణాలతో కూడిన దేవతలను పర్యవేక్షిస్తారు-వైద్యం నుండి మేధస్సు వరకు-వారు చేసే పనికి సరిపోయేలా. నిర్వచనం ప్రకారం, “ఆర్చ్ఏంజెల్” అనే పదం గ్రీకు పదాలు “ఆర్చె” (రాజు) మరియు “ఏంజెలోస్” (దూత) నుండి వచ్చింది, ఇది ప్రధాన దేవదూతల యొక్క ద్వంద్వ బాధ్యతలను స్పష్టంగా సూచిస్తుంది: ఇతర దేవతలను పరిపాలించడం, అలాగే దేవుని నుండి మానవులకు సందేశాలను తెలియజేయడం. .

Archangels in World Religions

ప్రపంచ మతాలలో ఆర్చ్ఏంజిల్ (ప్రధాన దేవదూతలు)

క్రైస్తవ మతం, ఇస్లాం, జొరాస్ట్రియనిజం మరియు జుడాయిజం అన్నీ వారి పవిత్ర పుస్తకాలు మరియు సంప్రదాయాలలో ప్రధాన దేవదూతల గురించి కొంత సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. ప్రధాన దేవదూతలు చాలా శక్తివంతమైనవారని వివిధ మతాలు పేర్కొన్నప్పటికీ, వారు కొన్నిసార్లు ప్రధాన దేవదూతల రూపానికి సంబంధించిన వివరాలను అంగీకరించరు.

కొన్ని మతపరమైన పుస్తకాలు కొన్ని ప్రధాన దేవదూతల పేర్లను మాత్రమే సూచిస్తాయి; ఇతర మత గ్రంధాలలో ఎక్కువ ప్రస్తావన ఉంది. మతపరమైన పుస్తకాలు సాధారణంగా ప్రధాన దేవదూతలను మగవారిగా సూచిస్తాయి, అయితే ఇది ప్రధాన దేవదూతలను సూచించడానికి డిఫాల్ట్ మార్గం. దేవదూతలకు ఎప్పుడూ నిర్దిష్ట లింగం ఉండదని మరియు వారి ప్రతి మిషన్ యొక్క నిర్దిష్ట ప్రయోజనాన్ని నెరవేర్చడానికి మానవుల ముందు కనిపించాలని చాలా మంది నమ్ముతారు. మానవులను లెక్కించడానికి చాలా మంది దేవదూతలు ఉన్నారని కొన్ని గ్రంథాలు నివేదించాయి. దిశానిర్దేశం చేయడానికి ఎంతమంది ప్రధాన దేవదూతలను సృష్టించాడో దేవునికి మాత్రమే తెలుసు.

Archangels In the Spiritual world

ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఆర్చ్ఏంజిల్ (ప్రధాన దేవదూతలు).

స్వర్గంలోని ప్రధాన దేవదూతలు దేవుని సన్నిధిలో సమయాన్ని వెచ్చించే అధికారాన్ని కలిగి ఉంటారు, వారికి సహాయం చేయడానికి తరచుగా మానవులను తనిఖీ చేస్తారు మరియు చర్యల కోసం దేవుని నుండి తదుపరి ఆదేశాలను పొందుతారు. తోరా, బైబిల్ మరియు ఖురాన్‌లోని నివేదికల ప్రకారం, ఒక ప్రత్యేక ప్రధాన దేవదూత – మైఖేల్ – ప్రధాన దేవదూతలను ఆదేశిస్తాడు మరియు తరచుగా చెడుకు వ్యతిరేకంగా మంచితో యుద్ధానికి నాయకత్వం వహిస్తాడు. స్వర్గంలో, ప్రధాన దేవదూతలకు దేవుని సన్నిధిలో సమయం గడిపే అవకాశం ఉంది. , మానవులకు సహాయం మరియు చర్యల కోసం దేవుని నుండి తదుపరి ఆదేశాలను స్వీకరించడానికి తరచుగా తనిఖీ చేయండి. తోరా, బైబిల్ మరియు ఖురాన్‌లోని నివేదికల ప్రకారం, ఒక ప్రత్యేక ప్రధాన దేవదూత – మైఖేల్ – ప్రధాన దేవదూతలను ఆదేశిస్తాడు మరియు తరచుగా చెడుకు వ్యతిరేకంగా మంచితో యుద్ధాన్ని నడిపిస్తాడు.

భూమిపై  ఆర్చ్ఏంజిల్ ( ప్రధాన దేవదూతలు)

ప్రతి వ్యక్తిని సురక్షితంగా ఉంచడానికి దేవుడు సంరక్షక దేవదూతలను ఏర్పాటు చేశాడని విశ్వాసులు చెబుతారు, కాని అతను తరచుగా పెద్ద ఎత్తున భూసంబంధమైన పనులను చేయడానికి ప్రధాన దేవదూతలను పంపుతాడు, ఉదాహరణకు, ఆర్చ్ఏంజెల్ గాబ్రియేల్ తన ప్రదర్శనలకు ప్రసిద్ది చెందాడు, ఇది ప్రజలకు ముఖ్యమైన సందేశాలను తెలియజేయడానికి చరిత్రలో జరిగింది. . పవిత్ర మేరీ భూమిపై యేసుక్రీస్తుకు తల్లి అవుతుందని తెలియజేయడానికి దేవుడు గాబ్రియేల్‌ను పంపాడని క్రైస్తవ మతంలోని క్రైస్తవులు నమ్ముతారు మరియు గాబ్రియేల్ ఖురాన్ మొత్తం ఖురాన్‌ను ప్రవక్త ముహమ్మద్ (SAWS)కి తెలియజేసినట్లు ముస్లింలు హృదయపూర్వకంగా నమ్ముతారు.

ఏడుగురు ప్రధాన దేవదూతలు ఇతర దేవదూతలందరినీ పర్యవేక్షిస్తారు, వారు ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి మరియు వారి ప్రార్థనలకు సమాధానమివ్వడానికి సమూహాలలో పని చేస్తారు మరియు వారు అందించే సహాయం ప్రకారం వారు వ్యవహరిస్తారు. ఎందుకంటే దేవదూతలు వివిధ రకాల దైవిక లక్షణాలను సూచిస్తూ తమకు అప్పగించిన పనులను పూర్తి చేయడానికి కాంతి రేఖల శక్తిని ఉపయోగించి విశ్వం గుండా ప్రయాణిస్తారు.

ఆర్చ్ఏంజిల్ (ప్రధాన దేవదూతలు) వివిధ రంగుల కిరణాలు

Archangels various color rays

 

 1. నీలం (శక్తి, రక్షణ, విశ్వాసం, ధైర్యం మరియు శక్తి – ఆర్చ్ఏంజెల్ మైఖేల్ ద్వారా)
 2. పసుపు (నిర్ణయాల కోసం జ్ఞానం – ఆర్చ్ఏంజెల్ జోఫిల్ ద్వారా)
 3. పింక్ (ప్రేమ మరియు శాంతికి చిహ్నం – ఆర్చ్ఏంజిల్ చామ్యూల్ ద్వారా)
 4. తెలుపు (స్వచ్ఛత మరియు ఓదార్పు యొక్క చిహ్నం – ఆర్చ్ఏంజిల్ గాబ్రియేల్ ద్వారా)
 5. ఆకుపచ్చ (వైద్యం మరియు శ్రేయస్సు యొక్క చిహ్నం – ఆర్చ్ఏంజెల్ రాఫెల్ ద్వారా)
 6. ఎరుపు (తెలివైన సేవ యొక్క చిహ్నం – ఆర్చ్ఏంజెల్ యూరియల్ ద్వారా)
 7. పర్పుల్ (కరుణ మరియు పరివర్తన యొక్క చిహ్నం – ఆర్చ్ఏంజిల్ జాడ్కీల్ ద్వారా)

 

ఆర్చ్ఏంజిల్ (ప్రధాన దేవదూతల) పేర్లు

 1. Archangel Ariel ఆర్చ్ఏంజెల్ ఏరియల్

 2. Archangel Chamuel ఆర్చ్ఏంజెల్ చామ్యూల్

 3. Archangel Haniel  ఆర్చ్ఏంజిల్ హనీల్

 4. Archangel Jeremiel ఆర్చ్ఏంజెల్ జెరెమియల్

 5. Archangel Jophiel ఆర్చ్ఏంజిల్ జోఫిల్

 6. Archangel Metatron ఆర్చ్ఏంజెల్ మెటాట్రాన్

 7. Archangel Michael ఆర్చ్ఏంజిల్ మైఖేల్

 8. Archangel Raguel ఆర్చ్ఏంజిల్ రాగుల్

 9. Archangel Raphael ఆర్చ్ఏంజిల్ రాఫెల్

 10. Archangel Raziel ఆర్చ్ఏంజెల్ రజీల్

 11. Archangel Uriel ఆర్చ్ఏంజిల్ యూరియల్

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0Shares
Enable Notifications OK No thanks